Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku podporuje petíciu

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku podporuje petíciu za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR