Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre ochranu a manažment medveďa hnedého

Dňa 12.11.2019 o 14:30 hod sa v obci Kriváň konalo zasadnutie Komisie pre ochranu a manažment medveďa hnedého v územnej pôsobnosti Správy CHKO Poľana. Nižšie si môžete zápisnicu prečítať, alebo si ju môžete stiahnuť kliknutím na nasledujúci odkaz.