Výzva účastníkom a signatárom záverov panelovej diskusie

Výzva účastníkom a signatárom záverov panelovej diskusie „Program starostlivosti v praxi alebo ako ďalej s manažmentom veľkých šeliem„.

Vzhľadom na pretrvávanie nečinnosti Ministerstva životného prostredia SR a Štátnej ochrany prírody SR v riešení problémov, formulovaných signatármi panelovej diskusie „Program starostlivosti v praxi alebo ako ďalej s manažmentom veľkých šeliem“ a tým preukázanej ignorácie antroporizikového správania sa značnej časti medvedej populácie na Slovensku sprevádzanej opodstatnenou obavou obyvateľstva o svoje zdravie a bezpečnosť, sa na vás Slovenská poľovnícka komora ako iniciátor verejnej rozpravy konanej dňa 17. marca 2018 v kongresovej sále Mesta Levoča obracia výzvou na podporu petície „Program starostlivosti v praxi alebo ako ďalej s manažmentom veľkých šeliem“, adresovanej Ministerstvu životného prostredia SR.

 

 

Odkazy na dokumenty:

Program starostlivosti v praxi alebo ako ďalej s manažmentom veľkých šeliem

Výzva účastníkom a signatárom záverov panelovej diskusie