Vývoj stavov medveďa hnedého a výška jeho lovu za posledných 50 rokov v SR