Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora podporila petíciu za reguláciu medveďov

Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora

Dňa 26.9.2019 predstavenstvo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory schválilo spoločné podporné stanovisko k petícii za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR.