Podpora projektu od Ľudovej strany Naše Slovensko Mariana Kotlebu

Ďakujeme za podporu Ľudovej strane Naše Slovensko Mariana Kotlebu, ktorá ako jediná z oslovených politických subjektov prejavila záujem o riešenie problémov ľudí žijúcich na vidieku a problematiku Medveďa hnedého, ktorého orgány štátnej správy stavajú nad životy obyvateľov Slovenska.