Petičný výbor – vyjadrenie k regulácii populácie medveďov a k nelegálnemu odlovu

Pravda o medveďoch

Petícia za reguláciu medveďov pokračuje a podporu získava u občanov z celého Slovenska. Slovenský zväz včelárov, Slovenská poľovnícka komora, Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku, Lesy SR š.p. a Združenie miest a obcí Slovenska otvorene podporili petíciou.  Sú to organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou, s relevantnými informáciami o neúnosnej situácii s výskytom medveďov. Petičný výbor  vyjadruje uvedeným organizáciám i všetkým občanom, ktorí nás doposiaľ podporili, úprimné poďakovanie.

Znamená to, že ľudia nielen v Podpoľaní žiadajú Ministerstvo životného prostredia SR o povolenie regulácie populácie medveďov. Vyvracajú tak lži Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR), ktorá by mala vedieť o stave medvedej populácie najviac informácií. Pracovníci ŠOP SR, hoc profesionálni ochranári, nemajú dostatok vedomostí, nie sú ochotní riešiť situáciu s medveďmi v blízkosti ľudských sídel, nechcú pripustiť, že stavy medveďov sú neúnosné a čo je najsmutnejšie, zavádzajú vlastného zriaďovateľa a širokú verejnosť.

Zásahový tím, ktorý akože existuje, je len v pamflete Programu starostlivosti o medveďa hnedého. Prakticky neexistuje a pracujú v ňom ľudia, ktorí nemajú s manažovaním medveďa žiadne skúsenosti. Nie sú oprávnení a ani odborne schopní imobilizovať medveďa, profesionálne riešiť problémy v regiónoch.  Ich rady sú, že si majiteľ pozemkov má kúpiť na ochranu vlastnej záhrady, či obydlia elektrický ohradník a že nám dajú plašiče. Viete si predstaviť, že všetci na vidieku budú mať oplotené svoje domy elektrickými plotmi? Je to nákladné, nemorálne a nenormálne. Ak štát platí takýchto odborníkov, nie je čas, aby ich zrušil?

Je smutné, že členovia a sympatizanti pseudoochranárskych združení a organizácií, si neuvedomujú, že svojou neodôvodnenou snahou o ochranu, ľudia prichádzajú o prácu, o motiváciu chovať hospodárske zvieratá a hlavne bezpečne žiť. Nastal čas, aby nás občanov nelimitovali a neklamali

V prírode populácie živočíchov vždy podliehajú účelovým reguláciám, ktoré môžu byť vnútorné  či vonkajšie. Regulácie spôsobujú spravidla stabilnú ekologickú vyváženosť. Navrhujeme cielenú reguláciu, zameranú na riešenie nárastu populácie, nie plošný odlov. Takej regulácii predchádza intenzívny monitoring (na väčšine územia miestni poznajú stavy i problémové oblasti) a návrh optimálneho počtu a pohlavnej štruktúry lovených jedincov. Regulácia prebieha mimo území, kde je medveď predmetom ochrany.

Vyhli by sme sa tak nelegálnemu odlovu, ktorý sa potvrdil nedávno v NP Veľká Fatra a ktorý už otvorene priznali aj ochranári (E. Baláž). Je to dôsledok toho, že ľudia sú zúfalí, nevypočutí a že sa kladie väčší dôraz na život zvieraťa, ako na človeka a to, že sa do problematiky medveďov starajú ľudia, ktorí manažmentu chráneného živočícha nerozumejú.

Petičný výbor preto žiada občanov, aby podporili reguláciu populácie medveďa hnedého, aby sme mohli my i medvede pokojne v našej krajine žiť.