Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Petíciu podporilo 4,179 občanov

Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Sme občania Slovenskej republiky a žiadame Ministerstvo životného prostredia SR o legislatívne podporenú reguláciu populácie medveďa hnedého na Slovensku. Jedince medveďa hnedého s pozmeneným správaním žiadame eliminovať mimo správneho konania, t.j. bez mimovládnych, najmä proochranárskych organizácií.

V horských a podhorských obciach i mestách sa v posledných rokoch čoraz častejšie vyskytujú medvede ako dôsledok ich prísnej ochrany a nepovoľovania výnimiek na lov a neriešenia príčin ich zvýšenej početnosti.

Naši obyvatelia, ale najmä deti, už nemôžu bezpečne tráviť čas v prírode a ani vo svojich domovoch. Prísna a neopodstatnená ochrana medveďa hnedého nám bráni obhospodarovať našu pôdu, zachovávať tradície, ako napr. salašníctvo, hospodársky rozvíjať naše regióny, včeláriť a pokojne žiť.

Obava obyvateľstva z medveďov (nielen obava z fyzických útokov, ale aj psychické ujmy v dôsledku stretov) v dotknutých obciach a mestách môže viesť až k ich nekontrolovateľnému nelegálnemu lovu, čo nikto z nás nechce dopustiť.

Sme za zachovanie vitálnej a kvalitnej populácie medveďa hnedého, avšak v jeho prirodzenom prostredí, nie v obciach a mestách, kde predstavuje hrozbu pre ľudí a obmedzuje ich pri bežnom využívaní a obhospodarovaní krajiny.

Slovenský vidiek je kolískou nášho národa. Máme právo na bezpečný a plnohodnotný život. Hodnota ľudského života má predsa väčšiu cenu, ako život živočícha – šelmy, ktorá okrem človeka nemá prirodzeného nepriateľa.

Petícia občanov adresovaná Ministerstvu životného prostredia SR.

Petičný výbor:

Predseda: Imrich Paľko, Kriváň 292, 962 04 Kriváň – osoba zodpovedná za komunikáciu s orgánmi verejnej moci

Členovia výboru:
Ing. Jana Bučková, J.R. Poničana 1776/148, Očová
Ing. Eva Pšidová, PhD., Zaježová 187, Pliešovce
Miroslav Kapec, Iviny 324, Dúbravy
Ing. Rudolf Huliak, ČSA 165/193, Očová

Najnovšie podpisy (iba povolené)
4,179 Ing. Vladimír L.
4,178 Mgr. Bc. Miloš N.
4,177 0 Maria V.
4,176 Ľubomír .
4,175 Ing. Ivan J.
4,174 MUDr Miroslav .
4,173 Peter .
4,172 Jozef H.
4,171 Anton K.
4,170 Ing. Dušan M.
4,169 Štefan .
4,168 Tomáš K.
4,167 Erik F.
4,166 Róbert K.
4,165 Daniel H.
4,164 Peter B.
4,163 Mária T.
4,162 Miroslav C.
4,161 Mgr. Jana C.
4,160 Radoslav .
4,159 Marián P.
4,158 Jozef D.
4,157 Igor K.
4,156 Martin M.
4,155 Ivan T.
4,154 Karol F.
4,153 Ing. František .
4,152 Ing. Jozef R.
4,151 Miroslav L.
4,150 Jozef H.
4,149 Július J.
4,148 MUDr. Pavel P.
4,147 Monika H.
4,146 Mgr Vladimír .
4,145 Simona K.
4,144 Andrej K.
4,143 Ing. Miroslav P.
4,142 mgr. František M.
4,141 Ján .
4,140 Jozef T.
4,139 Michaela C.
4,138 JUDr. Andrea T.
4,137 Igor M.
4,136 Ing. Milan G.
4,135 Hubert H.
4,134 Anton .
4,133 Marta .
4,132 Martin V.
4,131 Ing. Ján C.
4,130 Mária B.