Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Petíciu podporilo 4,782 občanov

Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Sme občania Slovenskej republiky a žiadame Ministerstvo životného prostredia SR o legislatívne podporenú reguláciu populácie medveďa hnedého na Slovensku. Jedince medveďa hnedého s pozmeneným správaním žiadame eliminovať mimo správneho konania, t.j. bez mimovládnych, najmä proochranárskych organizácií.

V horských a podhorských obciach i mestách sa v posledných rokoch čoraz častejšie vyskytujú medvede ako dôsledok ich prísnej ochrany a nepovoľovania výnimiek na lov a neriešenia príčin ich zvýšenej početnosti.

Naši obyvatelia, ale najmä deti, už nemôžu bezpečne tráviť čas v prírode a ani vo svojich domovoch. Prísna a neopodstatnená ochrana medveďa hnedého nám bráni obhospodarovať našu pôdu, zachovávať tradície, ako napr. salašníctvo, hospodársky rozvíjať naše regióny, včeláriť a pokojne žiť.

Obava obyvateľstva z medveďov (nielen obava z fyzických útokov, ale aj psychické ujmy v dôsledku stretov) v dotknutých obciach a mestách môže viesť až k ich nekontrolovateľnému nelegálnemu lovu, čo nikto z nás nechce dopustiť.

Sme za zachovanie vitálnej a kvalitnej populácie medveďa hnedého, avšak v jeho prirodzenom prostredí, nie v obciach a mestách, kde predstavuje hrozbu pre ľudí a obmedzuje ich pri bežnom využívaní a obhospodarovaní krajiny.

Slovenský vidiek je kolískou nášho národa. Máme právo na bezpečný a plnohodnotný život. Hodnota ľudského života má predsa väčšiu cenu, ako život živočícha – šelmy, ktorá okrem človeka nemá prirodzeného nepriateľa.

Petícia občanov adresovaná Ministerstvu životného prostredia SR.

Petičný výbor:

Predseda: Imrich Paľko, Kriváň 292, 962 04 Kriváň – osoba zodpovedná za komunikáciu s orgánmi verejnej moci

Členovia výboru:
Ing. Jana Bučková, J.R. Poničana 1776/148, Očová
Ing. Eva Pšidová, PhD., Zaježová 187, Pliešovce
Miroslav Kapec, Iviny 324, Dúbravy
Ing. Rudolf Huliak, ČSA 165/193, Očová

Najnovšie podpisy (iba povolené)
4,782 Anton V.
4,781 Mgr. Martin O.
4,780 Miroslav C.
4,779 Alžbeta H.
4,778 Michal L.
4,777 Mgr. Radoslav .
4,776 Jan B.
4,775 Mgr. Mária I.
4,774 Ing. Mária B.
4,773 Juraj J.
4,772 Roman I.
4,771 Alena I.
4,770 Ing. Jan F.
4,769 Ing Martina F.
4,768 Vladimir S.
4,767 Dominik L.
4,766 Nikola L.
4,765 Richard K.
4,764 Mgr. Klára L.
4,763 Ing. Adriana V.
4,762 Mgr Miroslav B.
4,761 Matúš .
4,760 Juliana B.
4,759 Peter P.
4,758 Ing. Lukáš K.
4,757 Máeia P.
4,756 Jaroslav K.
4,755 Marek T.
4,754 Lenka T.
4,753 Ing. Andrea O.
4,752 Tomáš F.
4,751 Ján S.
4,750 štefan s.
4,749 Martina H.
4,748 Aurélia H.
4,747 Vladimír B.
4,746 Bc. Jozef .
4,745 Ing. Michal K.
4,744 Ing. Peter H.
4,743 peter d.
4,742 Ing. Jozef M.
4,741 Michal L.
4,740 Ing. Martin V.
4,739 Peter B.
4,738 Alojz P.
4,737 Róbert G.
4,736 Renáta T.
4,735 Dominika M.
4,734 Adam K.
4,733 Peter K.