Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Petíciu podporilo 4,896 občanov

Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Sme občania Slovenskej republiky a žiadame Ministerstvo životného prostredia SR o legislatívne podporenú reguláciu populácie medveďa hnedého na Slovensku. Jedince medveďa hnedého s pozmeneným správaním žiadame eliminovať mimo správneho konania, t.j. bez mimovládnych, najmä proochranárskych organizácií.

V horských a podhorských obciach i mestách sa v posledných rokoch čoraz častejšie vyskytujú medvede ako dôsledok ich prísnej ochrany a nepovoľovania výnimiek na lov a neriešenia príčin ich zvýšenej početnosti.

Naši obyvatelia, ale najmä deti, už nemôžu bezpečne tráviť čas v prírode a ani vo svojich domovoch. Prísna a neopodstatnená ochrana medveďa hnedého nám bráni obhospodarovať našu pôdu, zachovávať tradície, ako napr. salašníctvo, hospodársky rozvíjať naše regióny, včeláriť a pokojne žiť.

Obava obyvateľstva z medveďov (nielen obava z fyzických útokov, ale aj psychické ujmy v dôsledku stretov) v dotknutých obciach a mestách môže viesť až k ich nekontrolovateľnému nelegálnemu lovu, čo nikto z nás nechce dopustiť.

Sme za zachovanie vitálnej a kvalitnej populácie medveďa hnedého, avšak v jeho prirodzenom prostredí, nie v obciach a mestách, kde predstavuje hrozbu pre ľudí a obmedzuje ich pri bežnom využívaní a obhospodarovaní krajiny.

Slovenský vidiek je kolískou nášho národa. Máme právo na bezpečný a plnohodnotný život. Hodnota ľudského života má predsa väčšiu cenu, ako život živočícha – šelmy, ktorá okrem človeka nemá prirodzeného nepriateľa.

Petícia občanov adresovaná Ministerstvu životného prostredia SR.

Petičný výbor:

Predseda: Imrich Paľko, Kriváň 292, 962 04 Kriváň – osoba zodpovedná za komunikáciu s orgánmi verejnej moci

Členovia výboru:
Ing. Jana Bučková, J.R. Poničana 1776/148, Očová
Ing. Eva Pšidová, PhD., Zaježová 187, Pliešovce
Miroslav Kapec, Iviny 324, Dúbravy
Ing. Rudolf Huliak, ČSA 165/193, Očová

Najnovšie podpisy (iba povolené)
4,896 Bc Miroslav M.
4,895 Ing. Michaela K.
4,894 Ing. Jan B.
4,893 JUDr. Kristina B.
4,892 Róbert F.
4,891 Stanislav V.
4,890 Mgr. Branislav N.
4,889 Silvester S.
4,888 Mgr Rastislav B.
4,887 Bc michal b.
4,886 Mgr. Ondrej P.
4,885 veronika K.
4,884 Jindřich H.
4,883 Ing. Marián S.
4,882 PaedDr. Vladimír .
4,881 00 Juraj R.
4,880 Dušan J.
4,879 Maroš .
4,878 Miroslav .
4,877 Štefan S.
4,876 Mgr Lýdia B.
4,875 Marián H.
4,874 Ing. Vladimír H.
4,873 Ján B.
4,872 Mgr. Elena L.
4,871 Ing. Igor L.
4,870 Ing. Alexander C.
4,869 Peter V.
4,868 Stanislav G.
4,867 Ing. Dusan N.
4,866 MUDr. Michal D.
4,865 Matúš D.
4,864 Libor H.
4,863 Maroš D.
4,862 Marcel A.
4,861 Jaroslav M.
4,860 Ing. Peter R.
4,859 Matúš K.
4,858 Jozef K.
4,857 MUDr. Zuzana T.
4,856 Mgr. Eduard T.
4,855 Lukáš M.
4,854 Juraj V.
4,853 Ing. Ján K.
4,852 Michal P.
4,851 Ing. Attila B.
4,850 Vladimír S.
4,849 Veronika B.
4,848 Ing. Bohumil A.
4,847 Ing. Richard C.