Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Petíciu podporilo 8,399 občanov

Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Sme občania Slovenskej republiky a žiadame Ministerstvo životného prostredia SR o legislatívne podporenú reguláciu populácie medveďa hnedého na Slovensku. Jedince medveďa hnedého s pozmeneným správaním žiadame eliminovať mimo správneho konania, t.j. bez mimovládnych, najmä proochranárskych organizácií.

V horských a podhorských obciach i mestách sa v posledných rokoch čoraz častejšie vyskytujú medvede ako dôsledok ich prísnej ochrany a nepovoľovania výnimiek na lov a neriešenia príčin ich zvýšenej početnosti.

Naši obyvatelia, ale najmä deti, už nemôžu bezpečne tráviť čas v prírode a ani vo svojich domovoch. Prísna a neopodstatnená ochrana medveďa hnedého nám bráni obhospodarovať našu pôdu, zachovávať tradície, ako napr. salašníctvo, hospodársky rozvíjať naše regióny, včeláriť a pokojne žiť.

Obava obyvateľstva z medveďov (nielen obava z fyzických útokov, ale aj psychické ujmy v dôsledku stretov) v dotknutých obciach a mestách môže viesť až k ich nekontrolovateľnému nelegálnemu lovu, čo nikto z nás nechce dopustiť.

Sme za zachovanie vitálnej a kvalitnej populácie medveďa hnedého, avšak v jeho prirodzenom prostredí, nie v obciach a mestách, kde predstavuje hrozbu pre ľudí a obmedzuje ich pri bežnom využívaní a obhospodarovaní krajiny.

Slovenský vidiek je kolískou nášho národa. Máme právo na bezpečný a plnohodnotný život. Hodnota ľudského života má predsa väčšiu cenu, ako život živočícha – šelmy, ktorá okrem človeka nemá prirodzeného nepriateľa.

Petícia občanov adresovaná Ministerstvu životného prostredia SR.

Petičný výbor:

Predseda: Imrich Paľko, Kriváň 292, 962 04 Kriváň – osoba zodpovedná za komunikáciu s orgánmi verejnej moci

Členovia výboru:
Ing. Jana Bučková, J.R. Poničana 1776/148, Očová
Ing. Eva Pšidová, PhD., Zaježová 187, Pliešovce
Miroslav Kapec, Iviny 324, Dúbravy
Ing. Rudolf Huliak, ČSA 165/193, Očová

Najnovšie podpisy (iba povolené)
8,399 Peter S.
8,398 Blanka G.
8,397 Milan M.
8,396 Ing. František H.
8,395 .. Tibor .
8,394 Jozef B.
8,393 Mgr. Petra S.
8,392 Avin K.
8,391 Róbert .
8,390 Mária M.
8,389 Mgr. Mária M.
8,388 Janka S.
8,387 Slavomír S.
8,386 Ing. Lenka K.
8,385 Marcela T.
8,384 Richard G.
8,383 . Veronika P.
8,382 Mgr. Marián V.
8,381 ing petrr f.
8,380 Vladimír P.
8,379 Jozef P.
8,378 Dana K.
8,377 Tomas J.
8,376 Ing. Júlia .
8,375 Mária S.
8,374 Ing. Lucia M.
8,373 JUDr David M.
8,372 Zuzana K.
8,371 Ing. Viktor V.
8,370 Róbert .
8,369 Jakub B.
8,368 Martina B.
8,367 Zuzana S.
8,366 Miloš K.
8,365 Vladimír Pavol K.
8,364 Juraj V.
8,363 Sabina K.
8,362 dajana k.
8,361 Rastislav M.
8,360 Ján H.
8,359 Zuzana B.
8,358 Dušan F.
8,357 Bc. Evs R.
8,356 xxx Mária B.
8,355 Ján B.
8,354 Bc. Lukáš B.
8,353 Daniela S.
8,352 Ing. Adriana R.
8,351 Ing. Marcel S.
8,350 Dušan M.