Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Petíciu podporilo 4,879 občanov

Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Sme občania Slovenskej republiky a žiadame Ministerstvo životného prostredia SR o legislatívne podporenú reguláciu populácie medveďa hnedého na Slovensku. Jedince medveďa hnedého s pozmeneným správaním žiadame eliminovať mimo správneho konania, t.j. bez mimovládnych, najmä proochranárskych organizácií.

V horských a podhorských obciach i mestách sa v posledných rokoch čoraz častejšie vyskytujú medvede ako dôsledok ich prísnej ochrany a nepovoľovania výnimiek na lov a neriešenia príčin ich zvýšenej početnosti.

Naši obyvatelia, ale najmä deti, už nemôžu bezpečne tráviť čas v prírode a ani vo svojich domovoch. Prísna a neopodstatnená ochrana medveďa hnedého nám bráni obhospodarovať našu pôdu, zachovávať tradície, ako napr. salašníctvo, hospodársky rozvíjať naše regióny, včeláriť a pokojne žiť.

Obava obyvateľstva z medveďov (nielen obava z fyzických útokov, ale aj psychické ujmy v dôsledku stretov) v dotknutých obciach a mestách môže viesť až k ich nekontrolovateľnému nelegálnemu lovu, čo nikto z nás nechce dopustiť.

Sme za zachovanie vitálnej a kvalitnej populácie medveďa hnedého, avšak v jeho prirodzenom prostredí, nie v obciach a mestách, kde predstavuje hrozbu pre ľudí a obmedzuje ich pri bežnom využívaní a obhospodarovaní krajiny.

Slovenský vidiek je kolískou nášho národa. Máme právo na bezpečný a plnohodnotný život. Hodnota ľudského života má predsa väčšiu cenu, ako život živočícha – šelmy, ktorá okrem človeka nemá prirodzeného nepriateľa.

Petícia občanov adresovaná Ministerstvu životného prostredia SR.

Petičný výbor:

Predseda: Imrich Paľko, Kriváň 292, 962 04 Kriváň – osoba zodpovedná za komunikáciu s orgánmi verejnej moci

Členovia výboru:
Ing. Jana Bučková, J.R. Poničana 1776/148, Očová
Ing. Eva Pšidová, PhD., Zaježová 187, Pliešovce
Miroslav Kapec, Iviny 324, Dúbravy
Ing. Rudolf Huliak, ČSA 165/193, Očová

Najnovšie podpisy (iba povolené)
4,879 Dušan J.
4,878 Maroš .
4,877 Miroslav .
4,876 Štefan S.
4,875 Mgr Lýdia B.
4,874 Marián H.
4,873 Ing. Vladimír H.
4,872 Ján B.
4,871 Mgr. Elena L.
4,870 Ing. Igor L.
4,869 Ing. Alexander C.
4,868 Peter V.
4,867 Stanislav G.
4,866 Ing. Dusan N.
4,865 MUDr. Michal D.
4,864 Matúš D.
4,863 Libor H.
4,862 Maroš D.
4,861 Marcel A.
4,860 Jaroslav M.
4,859 Ing. Peter R.
4,858 Matúš K.
4,857 Jozef K.
4,856 MUDr. Zuzana T.
4,855 Mgr. Eduard T.
4,854 Lukáš M.
4,853 Juraj V.
4,852 Ing. Ján K.
4,851 Michal P.
4,850 Ing. Attila B.
4,849 Vladimír S.
4,848 Veronika B.
4,847 Ing. Bohumil A.
4,846 Ing. Richard C.
4,845 Ján B.
4,844 Ján K.
4,843 Miloš T.
4,842 Ing. Martina K.
4,841 Mária B.
4,840 Michal B.
4,839 Pavol .
4,838 Eva .
4,837 Pavol .
4,836 Ing Michal F.
4,835 Ing.Martin Z.
4,834 Ing. Miroslav K.
4,833 Peter K.
4,832 Ing. Drahomíra K.
4,831 Ing. Mária Z.
4,830 Jozef B.