Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Petíciu podporilo 6,420 občanov

Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Sme občania Slovenskej republiky a žiadame Ministerstvo životného prostredia SR o legislatívne podporenú reguláciu populácie medveďa hnedého na Slovensku. Jedince medveďa hnedého s pozmeneným správaním žiadame eliminovať mimo správneho konania, t.j. bez mimovládnych, najmä proochranárskych organizácií.

V horských a podhorských obciach i mestách sa v posledných rokoch čoraz častejšie vyskytujú medvede ako dôsledok ich prísnej ochrany a nepovoľovania výnimiek na lov a neriešenia príčin ich zvýšenej početnosti.

Naši obyvatelia, ale najmä deti, už nemôžu bezpečne tráviť čas v prírode a ani vo svojich domovoch. Prísna a neopodstatnená ochrana medveďa hnedého nám bráni obhospodarovať našu pôdu, zachovávať tradície, ako napr. salašníctvo, hospodársky rozvíjať naše regióny, včeláriť a pokojne žiť.

Obava obyvateľstva z medveďov (nielen obava z fyzických útokov, ale aj psychické ujmy v dôsledku stretov) v dotknutých obciach a mestách môže viesť až k ich nekontrolovateľnému nelegálnemu lovu, čo nikto z nás nechce dopustiť.

Sme za zachovanie vitálnej a kvalitnej populácie medveďa hnedého, avšak v jeho prirodzenom prostredí, nie v obciach a mestách, kde predstavuje hrozbu pre ľudí a obmedzuje ich pri bežnom využívaní a obhospodarovaní krajiny.

Slovenský vidiek je kolískou nášho národa. Máme právo na bezpečný a plnohodnotný život. Hodnota ľudského života má predsa väčšiu cenu, ako život živočícha – šelmy, ktorá okrem človeka nemá prirodzeného nepriateľa.

Petícia občanov adresovaná Ministerstvu životného prostredia SR.

Petičný výbor:

Predseda: Imrich Paľko, Kriváň 292, 962 04 Kriváň – osoba zodpovedná za komunikáciu s orgánmi verejnej moci

Členovia výboru:
Ing. Jana Bučková, J.R. Poničana 1776/148, Očová
Ing. Eva Pšidová, PhD., Zaježová 187, Pliešovce
Miroslav Kapec, Iviny 324, Dúbravy
Ing. Rudolf Huliak, ČSA 165/193, Očová

Najnovšie podpisy (iba povolené)
6,420 Mária .
6,419 Tibor H.
6,418 Ing Tibor C.
6,417 Ing. Zuzana .
6,416 Janka P.
6,415 Monika S.
6,414 Adrián .
6,413 Štefan G.
6,412 Katarína B.
6,411 Ján P.
6,410 Peter Z.
6,409 Ing. Ivana C.
6,408 Marian K.
6,407 Jozef K.
6,406 Juraj K.
6,405 Jaroslav S.
6,404 Martin O.
6,403 Slavka A.
6,402 ing. milan .
6,401 František P.
6,400 Ján K.
6,399 Barbora H.
6,398 Ing. Zuzana P.
6,397 Vlado V.
6,396 Lucia V.
6,395 Bohumil K.
6,394 Tatiana G.
6,393 Ing. Jaroslav K.
6,392 Miroslav B.
6,391 Filip V.
6,390 Petra A.
6,389 Ing. Branislav H.
6,388 Eva J.
6,387 Mgr. Mária C.
6,386 Daniel K.
6,385 Michal H.
6,384 Bc. Simona V.
6,383 Ing. Juraj K.
6,382 Miroslav K.
6,381 Branislav S.
6,380 Matúš K.
6,379 Ing. Pavol C.
6,378 p. Jaroslav Z.
6,377 Andrea .
6,376 Milan N.
6,375 Ján J.
6,374 Ing. Peter B.
6,373 Šimon M.
6,372 Milan D.
6,371 Ing. Kristián S.