Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Petíciu podporilo 4,755 občanov

Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Sme občania Slovenskej republiky a žiadame Ministerstvo životného prostredia SR o legislatívne podporenú reguláciu populácie medveďa hnedého na Slovensku. Jedince medveďa hnedého s pozmeneným správaním žiadame eliminovať mimo správneho konania, t.j. bez mimovládnych, najmä proochranárskych organizácií.

V horských a podhorských obciach i mestách sa v posledných rokoch čoraz častejšie vyskytujú medvede ako dôsledok ich prísnej ochrany a nepovoľovania výnimiek na lov a neriešenia príčin ich zvýšenej početnosti.

Naši obyvatelia, ale najmä deti, už nemôžu bezpečne tráviť čas v prírode a ani vo svojich domovoch. Prísna a neopodstatnená ochrana medveďa hnedého nám bráni obhospodarovať našu pôdu, zachovávať tradície, ako napr. salašníctvo, hospodársky rozvíjať naše regióny, včeláriť a pokojne žiť.

Obava obyvateľstva z medveďov (nielen obava z fyzických útokov, ale aj psychické ujmy v dôsledku stretov) v dotknutých obciach a mestách môže viesť až k ich nekontrolovateľnému nelegálnemu lovu, čo nikto z nás nechce dopustiť.

Sme za zachovanie vitálnej a kvalitnej populácie medveďa hnedého, avšak v jeho prirodzenom prostredí, nie v obciach a mestách, kde predstavuje hrozbu pre ľudí a obmedzuje ich pri bežnom využívaní a obhospodarovaní krajiny.

Slovenský vidiek je kolískou nášho národa. Máme právo na bezpečný a plnohodnotný život. Hodnota ľudského života má predsa väčšiu cenu, ako život živočícha – šelmy, ktorá okrem človeka nemá prirodzeného nepriateľa.

Petícia občanov adresovaná Ministerstvu životného prostredia SR.

Petičný výbor:

Predseda: Imrich Paľko, Kriváň 292, 962 04 Kriváň – osoba zodpovedná za komunikáciu s orgánmi verejnej moci

Členovia výboru:
Ing. Jana Bučková, J.R. Poničana 1776/148, Očová
Ing. Eva Pšidová, PhD., Zaježová 187, Pliešovce
Miroslav Kapec, Iviny 324, Dúbravy
Ing. Rudolf Huliak, ČSA 165/193, Očová

Najnovšie podpisy (iba povolené)
4,755 Peter P.
4,754 Ing. Lukáš K.
4,753 Máeia P.
4,752 Jaroslav K.
4,751 Marek T.
4,750 Lenka T.
4,749 Ing. Andrea O.
4,748 Tomáš F.
4,747 Ján S.
4,746 štefan s.
4,745 Martina H.
4,744 Aurélia H.
4,743 Vladimír B.
4,742 Bc. Jozef .
4,741 Ing. Michal K.
4,740 Ing. Peter H.
4,739 peter d.
4,738 Ing. Jozef M.
4,737 Michal L.
4,736 Ing. Martin V.
4,735 Peter B.
4,734 Alojz P.
4,733 Róbert G.
4,732 Renáta T.
4,731 Dominika M.
4,730 Adam K.
4,729 Peter K.
4,728 Matej K.
4,727 Miroslav H.
4,726 Pavol K.
4,725 Miroslav H.
4,724 Martin P.
4,723 Michal K.
4,722 Milan A.
4,721 Martin K.
4,720 Ing. Lucia N.
4,719 Michal G.
4,718 Anton N.
4,717 Eva N.
4,716 Martina P.
4,715 Lenka M.
4,714 Soňa K.
4,713 Mária M.
4,712 Dominika N.
4,711 Michal S.
4,710 Olga K.
4,709 Robert K.
4,708 Nela K.
4,707 Dominik K.
4,706 Anna S.