Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Petíciu podporilo 8,309 občanov

Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Sme občania Slovenskej republiky a žiadame Ministerstvo životného prostredia SR o legislatívne podporenú reguláciu populácie medveďa hnedého na Slovensku. Jedince medveďa hnedého s pozmeneným správaním žiadame eliminovať mimo správneho konania, t.j. bez mimovládnych, najmä proochranárskych organizácií.

V horských a podhorských obciach i mestách sa v posledných rokoch čoraz častejšie vyskytujú medvede ako dôsledok ich prísnej ochrany a nepovoľovania výnimiek na lov a neriešenia príčin ich zvýšenej početnosti.

Naši obyvatelia, ale najmä deti, už nemôžu bezpečne tráviť čas v prírode a ani vo svojich domovoch. Prísna a neopodstatnená ochrana medveďa hnedého nám bráni obhospodarovať našu pôdu, zachovávať tradície, ako napr. salašníctvo, hospodársky rozvíjať naše regióny, včeláriť a pokojne žiť.

Obava obyvateľstva z medveďov (nielen obava z fyzických útokov, ale aj psychické ujmy v dôsledku stretov) v dotknutých obciach a mestách môže viesť až k ich nekontrolovateľnému nelegálnemu lovu, čo nikto z nás nechce dopustiť.

Sme za zachovanie vitálnej a kvalitnej populácie medveďa hnedého, avšak v jeho prirodzenom prostredí, nie v obciach a mestách, kde predstavuje hrozbu pre ľudí a obmedzuje ich pri bežnom využívaní a obhospodarovaní krajiny.

Slovenský vidiek je kolískou nášho národa. Máme právo na bezpečný a plnohodnotný život. Hodnota ľudského života má predsa väčšiu cenu, ako život živočícha – šelmy, ktorá okrem človeka nemá prirodzeného nepriateľa.

Petícia občanov adresovaná Ministerstvu životného prostredia SR.

Petičný výbor:

Predseda: Imrich Paľko, Kriváň 292, 962 04 Kriváň – osoba zodpovedná za komunikáciu s orgánmi verejnej moci

Členovia výboru:
Ing. Jana Bučková, J.R. Poničana 1776/148, Očová
Ing. Eva Pšidová, PhD., Zaježová 187, Pliešovce
Miroslav Kapec, Iviny 324, Dúbravy
Ing. Rudolf Huliak, ČSA 165/193, Očová

Najnovšie podpisy (iba povolené)
8,309 Stanislav K.
8,308 Ing. peter c.
8,307 Jakub .
8,306 Ing Stanislav P.
8,305 Marian J.
8,304 Róbert M.
8,303 Rado S.
8,302 Ing Radoslav B.
8,301 Mgr. Nikola J.
8,300 Miroslav P.
8,299 JUDr. Martin K.
8,298 Bc Jana J.
8,297 Ing. Zuzana J.
8,296 Michaela K.
8,295 Marek M.
8,294 Tomáš K.
8,293 Jozef J.
8,292 MBA Daša T.
8,291 Tomas S.
8,290 Tomas D.
8,289 Adrian U.
8,288 Rastislav P.
8,287 Ing. Ján H.
8,286 Mgr. Patrik F.
8,285 Mgr. Milan S.
8,284 Renata B.
8,283 - Dana K.
8,282 Jozef D.
8,281 Ing. Richard P.
8,280 0 Ľubomír K.
8,279 Peter K.
8,278 Ing Vladimir K.
8,277 Mgr. Ján J.
8,276 Martin T.
8,275 Mgr Aneta K.
8,274 Ján K.
8,273 Ľubomír P.
8,272 Tomáš M.
8,271 Marián M.
8,270 Alena K.
8,269 Šimon G.
8,268 . Stanislav R.
8,267 Anna S.
8,266 Ing. Adam P.
8,265 Ivo R.
8,264 Ján B.
8,263 0 Ivana S.
8,262 Peter B.
8,261 JUDr. Andrej D.
8,260 Agata J.