Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Petíciu podporilo 4,866 občanov

Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Sme občania Slovenskej republiky a žiadame Ministerstvo životného prostredia SR o legislatívne podporenú reguláciu populácie medveďa hnedého na Slovensku. Jedince medveďa hnedého s pozmeneným správaním žiadame eliminovať mimo správneho konania, t.j. bez mimovládnych, najmä proochranárskych organizácií.

V horských a podhorských obciach i mestách sa v posledných rokoch čoraz častejšie vyskytujú medvede ako dôsledok ich prísnej ochrany a nepovoľovania výnimiek na lov a neriešenia príčin ich zvýšenej početnosti.

Naši obyvatelia, ale najmä deti, už nemôžu bezpečne tráviť čas v prírode a ani vo svojich domovoch. Prísna a neopodstatnená ochrana medveďa hnedého nám bráni obhospodarovať našu pôdu, zachovávať tradície, ako napr. salašníctvo, hospodársky rozvíjať naše regióny, včeláriť a pokojne žiť.

Obava obyvateľstva z medveďov (nielen obava z fyzických útokov, ale aj psychické ujmy v dôsledku stretov) v dotknutých obciach a mestách môže viesť až k ich nekontrolovateľnému nelegálnemu lovu, čo nikto z nás nechce dopustiť.

Sme za zachovanie vitálnej a kvalitnej populácie medveďa hnedého, avšak v jeho prirodzenom prostredí, nie v obciach a mestách, kde predstavuje hrozbu pre ľudí a obmedzuje ich pri bežnom využívaní a obhospodarovaní krajiny.

Slovenský vidiek je kolískou nášho národa. Máme právo na bezpečný a plnohodnotný život. Hodnota ľudského života má predsa väčšiu cenu, ako život živočícha – šelmy, ktorá okrem človeka nemá prirodzeného nepriateľa.

Petícia občanov adresovaná Ministerstvu životného prostredia SR.

Petičný výbor:

Predseda: Imrich Paľko, Kriváň 292, 962 04 Kriváň – osoba zodpovedná za komunikáciu s orgánmi verejnej moci

Členovia výboru:
Ing. Jana Bučková, J.R. Poničana 1776/148, Očová
Ing. Eva Pšidová, PhD., Zaježová 187, Pliešovce
Miroslav Kapec, Iviny 324, Dúbravy
Ing. Rudolf Huliak, ČSA 165/193, Očová

Najnovšie podpisy (iba povolené)
4,866 Ing. Igor L.
4,865 Ing. Alexander C.
4,864 Peter V.
4,863 Stanislav G.
4,862 Ing. Dusan N.
4,861 MUDr. Michal D.
4,860 Matúš D.
4,859 Libor H.
4,858 Maroš D.
4,857 Marcel A.
4,856 Jaroslav M.
4,855 Ing. Peter R.
4,854 Matúš K.
4,853 Jozef K.
4,852 MUDr. Zuzana T.
4,851 Mgr. Eduard T.
4,850 Lukáš M.
4,849 Juraj V.
4,848 Ing. Ján K.
4,847 Michal P.
4,846 Ing. Attila B.
4,845 Vladimír S.
4,844 Veronika B.
4,843 Ing. Bohumil A.
4,842 Ing. Richard C.
4,841 Ján B.
4,840 Ján K.
4,839 Miloš T.
4,838 Ing. Martina K.
4,837 Mária B.
4,836 Michal B.
4,835 Pavol .
4,834 Eva .
4,833 Pavol .
4,832 Ing Michal F.
4,831 Ing.Martin Z.
4,830 Ing. Miroslav K.
4,829 Peter K.
4,828 Ing. Drahomíra K.
4,827 Ing. Mária Z.
4,826 Jozef B.
4,825 Martin B.
4,824 Matúš B.
4,823 Ing.Roman H.
4,822 Ing.Miroslav H.
4,821 Ing.Miroslav H.
4,820 Eduard D.
4,819 Ing. Jaroslav K.
4,818 INg. Tomáš T.
4,817 RNDr. Ľubica B.