Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Petíciu podporilo 4,793 občanov

Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Sme občania Slovenskej republiky a žiadame Ministerstvo životného prostredia SR o legislatívne podporenú reguláciu populácie medveďa hnedého na Slovensku. Jedince medveďa hnedého s pozmeneným správaním žiadame eliminovať mimo správneho konania, t.j. bez mimovládnych, najmä proochranárskych organizácií.

V horských a podhorských obciach i mestách sa v posledných rokoch čoraz častejšie vyskytujú medvede ako dôsledok ich prísnej ochrany a nepovoľovania výnimiek na lov a neriešenia príčin ich zvýšenej početnosti.

Naši obyvatelia, ale najmä deti, už nemôžu bezpečne tráviť čas v prírode a ani vo svojich domovoch. Prísna a neopodstatnená ochrana medveďa hnedého nám bráni obhospodarovať našu pôdu, zachovávať tradície, ako napr. salašníctvo, hospodársky rozvíjať naše regióny, včeláriť a pokojne žiť.

Obava obyvateľstva z medveďov (nielen obava z fyzických útokov, ale aj psychické ujmy v dôsledku stretov) v dotknutých obciach a mestách môže viesť až k ich nekontrolovateľnému nelegálnemu lovu, čo nikto z nás nechce dopustiť.

Sme za zachovanie vitálnej a kvalitnej populácie medveďa hnedého, avšak v jeho prirodzenom prostredí, nie v obciach a mestách, kde predstavuje hrozbu pre ľudí a obmedzuje ich pri bežnom využívaní a obhospodarovaní krajiny.

Slovenský vidiek je kolískou nášho národa. Máme právo na bezpečný a plnohodnotný život. Hodnota ľudského života má predsa väčšiu cenu, ako život živočícha – šelmy, ktorá okrem človeka nemá prirodzeného nepriateľa.

Petícia občanov adresovaná Ministerstvu životného prostredia SR.

Petičný výbor:

Predseda: Imrich Paľko, Kriváň 292, 962 04 Kriváň – osoba zodpovedná za komunikáciu s orgánmi verejnej moci

Členovia výboru:
Ing. Jana Bučková, J.R. Poničana 1776/148, Očová
Ing. Eva Pšidová, PhD., Zaježová 187, Pliešovce
Miroslav Kapec, Iviny 324, Dúbravy
Ing. Rudolf Huliak, ČSA 165/193, Očová

Najnovšie podpisy (iba povolené)
4,793 . Štefan O.
4,792 Bc. Klaudia V.
4,791 Mgr. Slavomíra V.
4,790 Ing. Juraj M.
4,789 Šimon O.
4,788 Ing. Jana O.
4,787 Anna O.
4,786 Ing. Ján O.
4,785 Marta K.
4,784 Marta B.
4,783 Anton V.
4,782 Mgr. Martin O.
4,781 Miroslav C.
4,780 Alžbeta H.
4,779 Michal L.
4,778 Mgr. Radoslav .
4,777 Jan B.
4,776 Mgr. Mária I.
4,775 Ing. Mária B.
4,774 Juraj J.
4,773 Roman I.
4,772 Alena I.
4,771 Ing. Jan F.
4,770 Ing Martina F.
4,769 Vladimir S.
4,768 Dominik L.
4,767 Nikola L.
4,766 Richard K.
4,765 Mgr. Klára L.
4,764 Ing. Adriana V.
4,763 Mgr Miroslav B.
4,762 Matúš .
4,761 Juliana B.
4,760 Peter P.
4,759 Ing. Lukáš K.
4,758 Máeia P.
4,757 Jaroslav K.
4,756 Marek T.
4,755 Lenka T.
4,754 Ing. Andrea O.
4,753 Tomáš F.
4,752 Ján S.
4,751 štefan s.
4,750 Martina H.
4,749 Aurélia H.
4,748 Vladimír B.
4,747 Bc. Jozef .
4,746 Ing. Michal K.
4,745 Ing. Peter H.
4,744 peter d.