Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Petíciu podporilo 2,908 občanov

Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Sme občania Slovenskej republiky a žiadame Ministerstvo životného prostredia SR o legislatívne podporenú reguláciu populácie medveďa hnedého na Slovensku. Jedince medveďa hnedého s pozmeneným správaním žiadame eliminovať mimo správneho konania, t.j. bez mimovládnych, najmä proochranárskych organizácií.

V horských a podhorských obciach i mestách sa v posledných rokoch čoraz častejšie vyskytujú medvede ako dôsledok ich prísnej ochrany a nepovoľovania výnimiek na lov a neriešenia príčin ich zvýšenej početnosti.

Naši obyvatelia, ale najmä deti, už nemôžu bezpečne tráviť čas v prírode a ani vo svojich domovoch. Prísna a neopodstatnená ochrana medveďa hnedého nám bráni obhospodarovať našu pôdu, zachovávať tradície, ako napr. salašníctvo, hospodársky rozvíjať naše regióny, včeláriť a pokojne žiť.

Obava obyvateľstva z medveďov (nielen obava z fyzických útokov, ale aj psychické ujmy v dôsledku stretov) v dotknutých obciach a mestách môže viesť až k ich nekontrolovateľnému nelegálnemu lovu, čo nikto z nás nechce dopustiť.

Sme za zachovanie vitálnej a kvalitnej populácie medveďa hnedého, avšak v jeho prirodzenom prostredí, nie v obciach a mestách, kde predstavuje hrozbu pre ľudí a obmedzuje ich pri bežnom využívaní a obhospodarovaní krajiny.

Slovenský vidiek je kolískou nášho národa. Máme právo na bezpečný a plnohodnotný život. Hodnota ľudského života má predsa väčšiu cenu, ako život živočícha – šelmy, ktorá okrem človeka nemá prirodzeného nepriateľa.

Petícia občanov adresovaná Ministerstvu životného prostredia SR.

Petičný výbor:

Predseda: Imrich Paľko, Kriváň 292, 962 04 Kriváň – osoba zodpovedná za komunikáciu s orgánmi verejnej moci

Členovia výboru:
Ing. Jana Bučková, J.R. Poničana 1776/148, Očová
Ing. Eva Pšidová, PhD., Zaježová 187, Pliešovce
Miroslav Kapec, Iviny 324, Dúbravy
Ing. Rudolf Huliak, ČSA 165/193, Očová

Najnovšie podpisy (iba povolené)
2,908 František .
2,907 Pavol R.
2,906 --- Jana B.
2,905 Mgr. Aneta J.
2,904 Andrea M.
2,903 Jozef G.
2,902 Pavel J.
2,901 Xénia P.
2,900 Štefan P.
2,899 Jozef .
2,898 Vladimír C.
2,897 Štefan M.
2,896 Dusan B.
2,895 Alexander K.
2,894 Matúš K.
2,893 Martin K.
2,892 Štefan M.
2,891 Ing. Peter F.
2,890 Mgr. Dušan H.
2,889 Ján G.
2,888 Darina .
2,887 Michal H.
2,886 Ing. Tomáš U.
2,885 Mária L.
2,884 Blažej L.
2,883 Ľubica V.
2,882 Stanislav V.
2,881 Martin K.
2,880 Marián O.
2,879 Rudolf L.
2,878 Patrik K.
2,877 Ing Karol K.
2,876 Martin S.
2,875 Mgr. Anton R.
2,874 Mikuláš C.
2,873 Milan N.
2,872 MVDr. Jiří S.
2,871 Jozef K.
2,870 Ing. Júlia K.
2,869 Michal D.
2,868 Dominika J.
2,867 Miloš J.
2,866 Rastislav B.
2,865 Ladislav K.
2,864 Štefan U.
2,863 Lenka .
2,862 Dušan H.
2,861 Milada S.
2,860 ThLic karol K.
2,859 Tomáš S.