Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Petíciu podporilo 4,615 občanov

Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Sme občania Slovenskej republiky a žiadame Ministerstvo životného prostredia SR o legislatívne podporenú reguláciu populácie medveďa hnedého na Slovensku. Jedince medveďa hnedého s pozmeneným správaním žiadame eliminovať mimo správneho konania, t.j. bez mimovládnych, najmä proochranárskych organizácií.

V horských a podhorských obciach i mestách sa v posledných rokoch čoraz častejšie vyskytujú medvede ako dôsledok ich prísnej ochrany a nepovoľovania výnimiek na lov a neriešenia príčin ich zvýšenej početnosti.

Naši obyvatelia, ale najmä deti, už nemôžu bezpečne tráviť čas v prírode a ani vo svojich domovoch. Prísna a neopodstatnená ochrana medveďa hnedého nám bráni obhospodarovať našu pôdu, zachovávať tradície, ako napr. salašníctvo, hospodársky rozvíjať naše regióny, včeláriť a pokojne žiť.

Obava obyvateľstva z medveďov (nielen obava z fyzických útokov, ale aj psychické ujmy v dôsledku stretov) v dotknutých obciach a mestách môže viesť až k ich nekontrolovateľnému nelegálnemu lovu, čo nikto z nás nechce dopustiť.

Sme za zachovanie vitálnej a kvalitnej populácie medveďa hnedého, avšak v jeho prirodzenom prostredí, nie v obciach a mestách, kde predstavuje hrozbu pre ľudí a obmedzuje ich pri bežnom využívaní a obhospodarovaní krajiny.

Slovenský vidiek je kolískou nášho národa. Máme právo na bezpečný a plnohodnotný život. Hodnota ľudského života má predsa väčšiu cenu, ako život živočícha – šelmy, ktorá okrem človeka nemá prirodzeného nepriateľa.

Petícia občanov adresovaná Ministerstvu životného prostredia SR.

Petičný výbor:

Predseda: Imrich Paľko, Kriváň 292, 962 04 Kriváň – osoba zodpovedná za komunikáciu s orgánmi verejnej moci

Členovia výboru:
Ing. Jana Bučková, J.R. Poničana 1776/148, Očová
Ing. Eva Pšidová, PhD., Zaježová 187, Pliešovce
Miroslav Kapec, Iviny 324, Dúbravy
Ing. Rudolf Huliak, ČSA 165/193, Očová

Najnovšie podpisy (iba povolené)
4,615 jaroslav L.
4,614 Aneta B.
4,613 Emília K.
4,612 Jaroslav O.
4,611 Milan .
4,610 Ján H.
4,609 Emília D.
4,608 Zlatko .
4,607 Róbert R.
4,606 Slavomír M.
4,605 Ing. Andrej D.
4,604 Matej .
4,603 Pavol .
4,602 Anton K.
4,601 Richard U.
4,600 Rudolf .
4,599 Ing. Dávid L.
4,598 Dusan P.
4,597 Martin K.
4,596 Mgr. Gabriela M.
4,595 Martin T.
4,594 . Robert S.
4,593 Ing. Juraj M.
4,592 Ján .
4,591 Ing. Peter P.
4,590 Štefan K.
4,589 vladimír .
4,588 Jozef .
4,587 Rudolf J.
4,586 Sebastián F.
4,585 Ján K.
4,584 Slavomír K.
4,583 Zdenko H.
4,582 Dominik V.
4,581 Anna Mária K.
4,580 Emma P.
4,579 Ivan .
4,578 Ján D.
4,577 Ing. Marek V.
4,576 Ing. Slavko C.
4,575 Adrián M.
4,574 Ing. Jan M.
4,573 Vasil R.
4,572 Pavol T.
4,571 Zdenka S.
4,570 Ing. Dušan S.
4,569 ivan k.
4,568 Jan N.
4,567 Martin S.
4,566 - Ján B.