Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Petíciu podporilo 8,390 občanov

Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Sme občania Slovenskej republiky a žiadame Ministerstvo životného prostredia SR o legislatívne podporenú reguláciu populácie medveďa hnedého na Slovensku. Jedince medveďa hnedého s pozmeneným správaním žiadame eliminovať mimo správneho konania, t.j. bez mimovládnych, najmä proochranárskych organizácií.

V horských a podhorských obciach i mestách sa v posledných rokoch čoraz častejšie vyskytujú medvede ako dôsledok ich prísnej ochrany a nepovoľovania výnimiek na lov a neriešenia príčin ich zvýšenej početnosti.

Naši obyvatelia, ale najmä deti, už nemôžu bezpečne tráviť čas v prírode a ani vo svojich domovoch. Prísna a neopodstatnená ochrana medveďa hnedého nám bráni obhospodarovať našu pôdu, zachovávať tradície, ako napr. salašníctvo, hospodársky rozvíjať naše regióny, včeláriť a pokojne žiť.

Obava obyvateľstva z medveďov (nielen obava z fyzických útokov, ale aj psychické ujmy v dôsledku stretov) v dotknutých obciach a mestách môže viesť až k ich nekontrolovateľnému nelegálnemu lovu, čo nikto z nás nechce dopustiť.

Sme za zachovanie vitálnej a kvalitnej populácie medveďa hnedého, avšak v jeho prirodzenom prostredí, nie v obciach a mestách, kde predstavuje hrozbu pre ľudí a obmedzuje ich pri bežnom využívaní a obhospodarovaní krajiny.

Slovenský vidiek je kolískou nášho národa. Máme právo na bezpečný a plnohodnotný život. Hodnota ľudského života má predsa väčšiu cenu, ako život živočícha – šelmy, ktorá okrem človeka nemá prirodzeného nepriateľa.

Petícia občanov adresovaná Ministerstvu životného prostredia SR.

Petičný výbor:

Predseda: Imrich Paľko, Kriváň 292, 962 04 Kriváň – osoba zodpovedná za komunikáciu s orgánmi verejnej moci

Členovia výboru:
Ing. Jana Bučková, J.R. Poničana 1776/148, Očová
Ing. Eva Pšidová, PhD., Zaježová 187, Pliešovce
Miroslav Kapec, Iviny 324, Dúbravy
Ing. Rudolf Huliak, ČSA 165/193, Očová

Najnovšie podpisy (iba povolené)
8,390 Mgr. Petra S.
8,389 Avin K.
8,388 Róbert .
8,387 Mária M.
8,386 Mgr. Mária M.
8,385 Janka S.
8,384 Slavomír S.
8,383 Ing. Lenka K.
8,382 Marcela T.
8,381 Richard G.
8,380 . Veronika P.
8,379 Mgr. Marián V.
8,378 ing petrr f.
8,377 Vladimír P.
8,376 Jozef P.
8,375 Dana K.
8,374 Tomas J.
8,373 Ing. Júlia .
8,372 Mária S.
8,371 Ing. Lucia M.
8,370 JUDr David M.
8,369 Zuzana K.
8,368 Ing. Viktor V.
8,367 Róbert .
8,366 Jakub B.
8,365 Martina B.
8,364 Zuzana S.
8,363 Miloš K.
8,362 Vladimír Pavol K.
8,361 Juraj V.
8,360 Sabina K.
8,359 dajana k.
8,358 Rastislav M.
8,357 Ján H.
8,356 Zuzana B.
8,355 Dušan F.
8,354 Bc. Evs R.
8,353 xxx Mária B.
8,352 Ján B.
8,351 Bc. Lukáš B.
8,350 Daniela S.
8,349 Ing. Adriana R.
8,348 Ing. Marcel S.
8,347 Dušan M.
8,346 Bc Ľubica R.
8,345 Sylvia K.
8,344 Ing. Vladimír B.
8,343 Mgr Tatiana .
8,342 Mgr. Maroš K.
8,341 Ing. Martina H.