Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Petíciu podporilo 4,653 občanov

Petícia za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR

Sme občania Slovenskej republiky a žiadame Ministerstvo životného prostredia SR o legislatívne podporenú reguláciu populácie medveďa hnedého na Slovensku. Jedince medveďa hnedého s pozmeneným správaním žiadame eliminovať mimo správneho konania, t.j. bez mimovládnych, najmä proochranárskych organizácií.

V horských a podhorských obciach i mestách sa v posledných rokoch čoraz častejšie vyskytujú medvede ako dôsledok ich prísnej ochrany a nepovoľovania výnimiek na lov a neriešenia príčin ich zvýšenej početnosti.

Naši obyvatelia, ale najmä deti, už nemôžu bezpečne tráviť čas v prírode a ani vo svojich domovoch. Prísna a neopodstatnená ochrana medveďa hnedého nám bráni obhospodarovať našu pôdu, zachovávať tradície, ako napr. salašníctvo, hospodársky rozvíjať naše regióny, včeláriť a pokojne žiť.

Obava obyvateľstva z medveďov (nielen obava z fyzických útokov, ale aj psychické ujmy v dôsledku stretov) v dotknutých obciach a mestách môže viesť až k ich nekontrolovateľnému nelegálnemu lovu, čo nikto z nás nechce dopustiť.

Sme za zachovanie vitálnej a kvalitnej populácie medveďa hnedého, avšak v jeho prirodzenom prostredí, nie v obciach a mestách, kde predstavuje hrozbu pre ľudí a obmedzuje ich pri bežnom využívaní a obhospodarovaní krajiny.

Slovenský vidiek je kolískou nášho národa. Máme právo na bezpečný a plnohodnotný život. Hodnota ľudského života má predsa väčšiu cenu, ako život živočícha – šelmy, ktorá okrem človeka nemá prirodzeného nepriateľa.

Petícia občanov adresovaná Ministerstvu životného prostredia SR.

Petičný výbor:

Predseda: Imrich Paľko, Kriváň 292, 962 04 Kriváň – osoba zodpovedná za komunikáciu s orgánmi verejnej moci

Členovia výboru:
Ing. Jana Bučková, J.R. Poničana 1776/148, Očová
Ing. Eva Pšidová, PhD., Zaježová 187, Pliešovce
Miroslav Kapec, Iviny 324, Dúbravy
Ing. Rudolf Huliak, ČSA 165/193, Očová

Najnovšie podpisy (iba povolené)
4,653 Tomáš S.
4,652 MUDr. Marián J.
4,651 Ing. Ing.Miroslav H.
4,650 Mgr. Rastislav K.
4,649 ivan k.
4,648 Mária V.
4,647 Ing. Milan M.
4,646 Fridrich T.
4,645 Ing. Eva M.
4,644 Ing. Julius M.
4,643 Fridrich T.
4,642 Mgr. Miroslava K.
4,641 milan s.
4,640 Juraj L.
4,639 Mgr. Peter B.
4,638 Katarína .
4,637 Michal F.
4,636 Jozef G.
4,635 Darina D.
4,634 Michal V.
4,633 Matúš .
4,632 Zdenka .
4,631 Juraj .
4,630 Ing. František H.
4,629 MUDr. Jana D.
4,628 Monika T.
4,627 Ľubomír H.
4,626 Erik .
4,625 Mgr. Mariana L.
4,624 Jarmila K.
4,623 Ing. Marek H.
4,622 . Silvia T.
4,621 Dalibor D.
4,620 jaroslav L.
4,619 Aneta B.
4,618 Emília K.
4,617 Jaroslav O.
4,616 Milan .
4,615 Ján H.
4,614 Emília D.
4,613 Zlatko .
4,612 Róbert R.
4,611 Slavomír M.
4,610 Ing. Andrej D.
4,609 Matej .
4,608 Pavol .
4,607 Anton K.
4,606 Richard U.
4,605 Rudolf .
4,604 Ing. Dávid L.