Ochrana medveďa hnedého, alebo biznis?

Prečo ŠOP SR odmieta reguláciu medveďa hnedého? Vedeli ste o nenávratnom finančnom príspevku vo výške  6 515 596,97 EUR, ktorý ŠOP SR čerpá na obdobie 2017 – 2022 na program starostlivosti o veľké šelmy v SR? Ako sú, resp. budú použité predmetné finančné prostriedky?

Pre bližšie informácie o programe kliknite na tento odkaz

V rokoch 2009-2014 bol tiež realizovaný ŠOP SR projekt Výskumu a monitoringu veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku, ktorý bol financovaný OPŽP a Európskou úniou.

V rámci tohto projektu bol prof. Paulem  z TU Zvolen vypracovaný projekt komplexnej štúdie odhadu početnosti populácie medveďa hnedého ne-invazívnou metódou rozboru DNA zo vzoriek trusu. Tak načo opätovné sčítanie, ktoré má byť vyhodnocované v Prahe?

Pre bližšie informácie o programe kliknite na tento odkaz

Teda celkovo bolo resp. má byť na „ochranu“ medveďa hnedého za posledné roky minutých 10 100 396,2‬ € a my sa pýtame: „ide skutočne o ochranu medveďa hnedého, alebo si z tohto živočícha určité skupiny urobili zárobkovú činnosť na dlhé roky a vôbec im nevadí, že je to na úkor občanov Slovenskej republiky?“