Články

Medveď hnedý na Poľane

#h5vp6420f6fb63619 iframe { width: 100%; }#h5vp6420f6fb64c4f iframe { width: 100%; }#h5vp6420f6fb65e30 iframe { width: 100%; }

Slovenský vidiek

Slovenský vidiek Malebný kraj, doliny, hory, podhoria, kolíska Slovenského národa.  Na vidieku nie v mestách, je naša potravinová banka, polia, lúky, naša obživa.  Takmer 90 % územných jednotiek je klasifikovaných ako vidiek, čo predstavuje 86 % rozlohy krajiny. Na vidieku žije vyše 60% populácie Slovenska. Ťažko skúšaný vidiek, najmä v horských podhorských oblastiach Slovenska, svojou nedostupnosťou, náročnými klimatickými a geomorfologickými podmienkami, chýbajúcou infraštruktúrou, vysokou mierou nezamestnanosti, starnutím generácií a odlivom mladých ľudí. I napriek tomu, kde tu – prekvitá, vďaka mozoliam, entuziazmu, ale najmä láske k dedovizni a tradíciám. Keby nebolo

Medveď – prirodzená súčasť slovenskej prírody

Medveď hnedý európsky (Ursus arctos arctos) je najväčšou šelmou nášho kontinentu. Jeho dĺžka tela dosahuje až 2,5 m a hmotnosť od 100 do 350 kg. V západnej Európe (s výnimkou Španielska) bol už vyhubený. Početný je v Karpatoch, ďalej na východe, na juhu a severe Európy. Potravu medveďov tvoria bukvice, lesné plody, korienky, tráva, hmyz, myši, žaby, ryby, med včiel, zdochliny a pod. Do našich zoologických záhrad sa medvede hnedé európske dostávajú obyčajne ako zatúlané mláďatá z okolitých i vzdialenejších pohorí. Medvieďatá dospievajú v 4.-