Články

Vojna volov pod Poľanou

Nečakajte, že bude nasledovať reportáž z nejakého ródea alebo súťaže volských záprahov, ktoré využívali v nedávnej minulosti a možno ešte i v súčasnosti využívajú obyvatelia hriňovských lazov na práce v lese a obhospodarovanie skromných, pre modernú mechanizáciu nedostupných políčok. O zachovanie koloritu a biologickej rozmanitosti tohto regiónu za súčasného využívania prírodných produktov a služieb pre uspokojenie potrieb tu žijúcej komunity sa snaží Správa Chránenej krajinnej oblasti a biosférickej rezervácie Poľana. Dosiahnuť tento cieľ prijatím nejakého zákona je nezmyselné fantazírovanie, pretože životné

Pravda o medveďoch

Michal Ondrejkov, ktorého v r. 2014 napadol medveď nám poskytol rozhovor.

Kedy a za akých okolností došlo k stretu? Ako prebiehal stret? Útok sa stal 3.januára 2014, nad obcou Pribylina v Západných Tatrách. Pri návrate z prechádzky po chodníku, kde som kráčal po firnovom snehu, ktorý chrapšťal naďaleko, na mňa spod chodníka vybehol medveď. Udalosť sa stala v asi 100 ročnom smrekovom poraste, takže prehľad o okolí som mal. Zbadal som ho až vtedy, keď na mňa začal revať a utekať na mňa. Chcel som sa dať na útek, len pri otočení som nabúral do stromu a ako som padal,

Pravda o medveďoch

Petičný výbor – vyjadrenie k regulácii populácie medveďov a k nelegálnemu odlovu

Petícia za reguláciu medveďov pokračuje a podporu získava u občanov z celého Slovenska. Slovenský zväz včelárov, Slovenská poľovnícka komora, Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku, Lesy SR š.p. a Združenie miest a obcí Slovenska otvorene podporili petíciou.  Sú to organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou, s relevantnými informáciami o neúnosnej situácii s výskytom medveďov. Petičný výbor  vyjadruje uvedeným organizáciám i všetkým občanom, ktorí nás doposiaľ podporili, úprimné poďakovanie. Znamená to, že ľudia nielen v Podpoľaní žiadajú Ministerstvo životného prostredia SR o povolenie regulácie populácie

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku podporuje petíciu

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku podporuje petíciu za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR #h5vp64754dc901eb4 iframe { width: 100%; }#h5vp64754dc904353 iframe { width: 100%; }#h5vp64754dc905411 iframe { width: 100%; }

Ktorý chránený živočích má väčšie právo na ochranu?

Zaujímavý článok Ladislava Mečiara. Zhrnutie: Keď som prevzal pred 60 rokmi poľovný revír Tužina, bol plný jariabkov, hlucháňov, mravenísk, vyskytovali sa tu jeden-dva medvede a zopár diviakov. Po 50 rokoch pri mojom odchode neboli v revíri už žiadne hlucháne, jariabky ani mraveniská, zostali len medvede, diviaky a ochranári. Zdroj: Poľovníctvo a rybárstvo #h5vp64754dc901eb4 iframe { width: 100%; }#h5vp64754dc904353 iframe { width: 100%; }#h5vp64754dc905411 iframe {

Stanovisko Slovenského zväzu včelárov k petícii za reguláciu početnosti medveďov

Stanovisko Slovenského zväzu včelárov (SZV):   Včelári zo SZV žiadajú reguláciu  početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR .   Zdvôvodnenie :   Medveď hnedý (Ursus Arctos ) sa vyskytuje  na území 32,7% územia Slovenska . Z toho priamo v potencionálnom  kontakte s chovom včiel je na území 16,8%.. V priamom potencionálnom dosahu  medveďa v jeho  prirodzenom prostredí sú, ako jeho prirodzená potrava  včelstvá  o počte 24 000 rodín. SZV každý rok zaznamenáva škody na poškodených včelstvách a včelárskych zariadeniach. Systém odškodnenia zo strany štátu je absolútne nekompetentný  a nedostačujúci .   Predpokladané a potenciálne straty  včelstiev v SR 

Ochrana medveďa hnedého, alebo biznis?

Prečo ŠOP SR odmieta reguláciu medveďa hnedého? Vedeli ste o nenávratnom finančnom príspevku vo výške  6 515 596,97 EUR, ktorý ŠOP SR čerpá na obdobie 2017 – 2022 na program starostlivosti o veľké šelmy v SR? Ako sú, resp. budú použité predmetné finančné prostriedky? Pre bližšie informácie o programe kliknite na tento odkaz V rokoch 2009-2014 bol tiež realizovaný ŠOP SR projekt Výskumu a monitoringu veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku,

Medveď zabíjal ovce v Kľačne rovno za domom

Medvede spôsobujú čoraz väčšie škody hospodárom. Medvedica v Kľačne dokonca zabíjala ovce v záhrade priamo za domom. Je len otázkou času, kedy pri týchto čoraz častejších blízkych návštevách, dôjde k stretu s dospelým človekom, či dokonca s dieťaťom, ktoré sa za domom bude hrať.. Podporte aj vy petíciu za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR.