Vidiek

Medveď zabíjal ovce v Kľačne rovno za domom

Medvede spôsobujú čoraz väčšie škody hospodárom. Medvedica v Kľačne dokonca zabíjala ovce v záhrade priamo za domom. Je len otázkou času, kedy pri týchto čoraz častejších blízkych návštevách, dôjde k stretu s dospelým človekom, či dokonca s dieťaťom, ktoré sa za domom bude hrať.. Podporte aj vy petíciu za reguláciu početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR.  

Slovenský vidiek

Slovenský vidiek Malebný kraj, doliny, hory, podhoria, kolíska Slovenského národa.  Na vidieku nie v mestách, je naša potravinová banka, polia, lúky, naša obživa.  Takmer 90 % územných jednotiek je klasifikovaných ako vidiek, čo predstavuje 86 % rozlohy krajiny. Na vidieku žije vyše 60% populácie Slovenska. Ťažko skúšaný vidiek, najmä v horských podhorských oblastiach Slovenska, svojou nedostupnosťou, náročnými klimatickými a geomorfologickými podmienkami, chýbajúcou infraštruktúrou, vysokou mierou nezamestnanosti, starnutím generácií a odlivom mladých ľudí. I napriek tomu, kde tu – prekvitá, vďaka mozoliam, entuziazmu, ale najmä láske k dedovizni a tradíciám. Keby nebolo