Reakcie

Vojna volov pod Poľanou

Nečakajte, že bude nasledovať reportáž z nejakého ródea alebo súťaže volských záprahov, ktoré využívali v nedávnej minulosti a možno ešte i v súčasnosti využívajú obyvatelia hriňovských lazov na práce v lese a obhospodarovanie skromných, pre modernú mechanizáciu nedostupných políčok. O zachovanie koloritu a biologickej rozmanitosti tohto regiónu za súčasného využívania prírodných produktov a služieb pre uspokojenie potrieb tu žijúcej komunity sa snaží Správa Chránenej krajinnej oblasti a biosférickej rezervácie Poľana. Dosiahnuť tento cieľ prijatím nejakého zákona je nezmyselné fantazírovanie, pretože životné

Pravda o medveďoch

Petičný výbor – vyjadrenie k regulácii populácie medveďov a k nelegálnemu odlovu

Petícia za reguláciu medveďov pokračuje a podporu získava u občanov z celého Slovenska. Slovenský zväz včelárov, Slovenská poľovnícka komora, Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku, Lesy SR š.p. a Združenie miest a obcí Slovenska otvorene podporili petíciou.  Sú to organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou, s relevantnými informáciami o neúnosnej situácii s výskytom medveďov. Petičný výbor  vyjadruje uvedeným organizáciám i všetkým občanom, ktorí nás doposiaľ podporili, úprimné poďakovanie. Znamená to, že ľudia nielen v Podpoľaní žiadajú Ministerstvo životného prostredia SR o povolenie regulácie populácie

Ochrana medveďa hnedého, alebo biznis?

Prečo ŠOP SR odmieta reguláciu medveďa hnedého? Vedeli ste o nenávratnom finančnom príspevku vo výške  6 515 596,97 EUR, ktorý ŠOP SR čerpá na obdobie 2017 – 2022 na program starostlivosti o veľké šelmy v SR? Ako sú, resp. budú použité predmetné finančné prostriedky? Pre bližšie informácie o programe kliknite na tento odkaz V rokoch 2009-2014 bol tiež realizovaný ŠOP SR projekt Výskumu a monitoringu veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku,

Odlovy medveďov nefungujú. Komu to vyhovuje?

Článok, uverejnený v Aktualitách 6.9.2019 (odkaz na článok) je opäť plný skresľujúcich informácií. Pani redaktorka neobjektívne informuje o problematike medveďov, ktorá je pomerne zložitá. Je pravda, že medveď je chránený živočích a na jeho odlov je možné udeliť výnimku zo zákona o ochrane prírody a krajiny v prípade škôd na úrode a hospodárskych zvieratách a v prípade ohrozenie zdravia a života. Počet žiadostí o odlov klesá z dôvodu neustálych problémov v správnom konaní, nakoľko mimovládne organizácie celý proces často zbytočne a neodôvodnene komplikujú. Túto skutočnosť im vytkli aj súdy SR. ŠOP