Podpora

Stanovisko Slovenského zväzu včelárov k petícii za reguláciu početnosti medveďov

Stanovisko Slovenského zväzu včelárov (SZV):   Včelári zo SZV žiadajú reguláciu  početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR .   Zdvôvodnenie :   Medveď hnedý (Ursus Arctos ) sa vyskytuje  na území 32,7% územia Slovenska . Z toho priamo v potencionálnom  kontakte s chovom včiel je na území 16,8%.. V priamom potencionálnom dosahu  medveďa v jeho  prirodzenom prostredí sú, ako jeho prirodzená potrava  včelstvá  o počte 24 000 rodín. SZV každý rok zaznamenáva škody na poškodených včelstvách a včelárskych zariadeniach. Systém odškodnenia zo strany štátu je absolútne nekompetentný  a nedostačujúci .   Predpokladané a potenciálne straty  včelstiev v SR