Medveď

Medveď – prirodzená súčasť slovenskej prírody

Medveď hnedý európsky (Ursus arctos arctos) je najväčšou šelmou nášho kontinentu. Jeho dĺžka tela dosahuje až 2,5 m a hmotnosť od 100 do 350 kg. V západnej Európe (s výnimkou Španielska) bol už vyhubený. Početný je v Karpatoch, ďalej na východe, na juhu a severe Európy. Potravu medveďov tvoria bukvice, lesné plody, korienky, tráva, hmyz, myši, žaby, ryby, med včiel, zdochliny a pod. Do našich zoologických záhrad sa medvede hnedé európske dostávajú obyčajne ako zatúlané mláďatá z okolitých i vzdialenejších pohorí. Medvieďatá dospievajú v 4.-