Médiá

Ktorý chránený živočích má väčšie právo na ochranu?

Zaujímavý článok Ladislava Mečiara. Zhrnutie: Keď som prevzal pred 60 rokmi poľovný revír Tužina, bol plný jariabkov, hlucháňov, mravenísk, vyskytovali sa tu jeden-dva medvede a zopár diviakov. Po 50 rokoch pri mojom odchode neboli v revíri už žiadne hlucháne, jariabky ani mraveniská, zostali len medvede, diviaky a ochranári. Zdroj: Poľovníctvo a rybárstvo #h5vp6420ef1e965aa iframe { width: 100%; }